ISKCONs syv formålsparagraffer

iskconLogo

Krishnahuset er en del af ISKCON – Den Internationale Samfund for Krishna-bevidsthed, som vi bestræber os derfor på at opfylde de syv formålsparagraffer. De er som følger:

  1. Systematisk at formidle åndelig viden til samfundet som helhed og at uddanne alle folkeslag i det åndelige livs principper og dermed at hindre skævhed i livsværdierne og skabe virkelig fred og harmoni i verden.
  2. At formidle bevidstheden om Krishna, som Han åbenbares i Bhagavad Gita og Shrimad Bhagavatam.
  3. At føre Selskabets medlemmer sammen og bringe dem nærmere Krishna, det Højeste Væsen, for således at udvikle den forståelse hos medlemmerne og hos menneskeheden i almindelighed, at hver eneste sjæl er en uadskillelig del af Guddommens (Krishna’s) natur.
  4. At undervise i og fremme sankirtana-bevægelsen, fællessangen af Guds hellige navn, som det er åbenbaret i Herren Shri Chaitanya Mahaprabhu’s lære.
  5. At oprette til gavn for medlemmerne og samfundet i sin helhed et helligt sted, som er helliget til transcendentale aktiviteter med Krishna’s Person i centrum.
  6. At bringe medlemmerne tættere på hinanden for at kunne undervise i en enklere og mere naturlig møde at leve på.
  7. At udgive og distribuere tidsskrifter, blade, bøger og anden litteratur med henblik på at opnå de ovennævnte mål.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *